โครงสร้างของหู

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินให้ดียิ่งขึ้น เราควรมาทำความรู้จักกับโครงสร้างของหูเสียก่อน หู ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน หูชั้นนอก ใบหู (Pinna หรือ auricle) –ทำหน้าที่รับเสียงและ

Read More →