ใส่ใจสุขภาพ : ฟังไว้ 9 วิธี ดูแลสุขอนามัยหู

  หู…นอกจากเป็นอวัยวะที่ใช้ในการได้ยินแล้ว ยังเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัวด้วย โรคของหูมีหลายชนิดตั้งแต่โรคของหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน เมื่อใดมีความผิดปกติของหูเกิดขึ้น อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการปั่น แคะ ล้าง
2. ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าหู
3. เมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูก
4. ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับหู
5. โรคบางชนิ
6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ
7. ก่อนใช้ยาทุกชนิด ไม่ว่าจะฉีด รับประทาน หรือหยอดหู ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเสมอ
8. ขี้หู
9. เมื่อมีอาการผิดปกติทางหู