โครงสร้างของหู

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินให้ดียิ่งขึ้น เราควรมาทำความรู้จักกับโครงสร้างของหูเสียก่อน หู ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน

หูชั้นนอก

ใบหู (Pinna หรือ auricle) –ทำหน้าที่รับเสียงและส่งเข้าช่องหู
ช่องหู (Ear canal) หรือช่องรับเสียงภายนอก – เป็นทางเดินเข้าสู่หูของเสียง

หูชั้นกลาง

แก้วหู หรือ เยื่อแก้วหู (Eardrum หรือ tympanic membrane) – จะแปลงเสียงเป็นแรงสั่นสะเทือนไปยัง กระดูกค้อน ทั่ง โกลน
กระดูกค้อน ทั่ง โกลน (malleus, incus and stapes) – กระดูกขนาดเล็กทั้งสามชิ้น จะส่งการสั่นสะเทือนของเสียงไปยังหูชั้นใน

หูชั้นใน

หูชั้นใน หรือ โคเคลีย (cochlea) – ประกอบด้วยน้ำและเซลล์ “ขน” ซึ่งสามารถรับและตอบสนองด้วยความไวสูง โครงสร้างขนเล็กๆ เหล่านี้จะเคลื่อนไหวเมือถูกกระตุ้นด้วยความสั่นสะเทือนของเสียง
ระบบการทรงตัว (Vestibular system) –ประกอบด้วยเซลล์ที่ควบคุมสมดุลการทรงตัว
เส้นประสาทรับเสียง (Auditory nerve) – ทำหน้าที่ส่งเสียงจากโคเคลียไปยังสมอง