เกี่ยวกับเรา

iearnuk.org เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหูเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ iearnuk.org จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 4 หัวข้อได้แก่

  • หน้าที่ของหู
  • วิธีการดูแลรักษาสุขภาพหู
  • วิธีทำความสะอาดหู ที่ผิด
  • วิธีทำความสะอาดหู ที่ถูก