หูชั้นในอักเสบ Labyrinthitis คืออะไร?

อาการหูชั้นในอักเสบ (Labyrinthitis) เป็นโรคที่เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อจนหูชั้นในและเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างหูชั้นในกับสมองอักเสบ ซึ่งจะต่างกับการติดเชื้อแบคทีเรียที่หูชั้นกลาง ซึ่งมักจะเกิดกับเด็ก อาการหูชั้นในอักเสบ หรือ Labyrinthitis มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น vestibular neuritis, vestibular neuronitis และ neurolabyrinthitis ซึ่งชื่อ Labyrinthitis จะถูกนำมาใช้เรียกชื่อโรคนี้เมื่อผู้ป่วยมีอาการสูญเสียการได้ยิน การระบาดของอาการหูชั้นในอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันมีอาการคล้ายๆกัน gclub

สาเหตุของโรคหูชั้นในอักเสบ
อาการหูชั้นในอักเสบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส บางครั้งก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียด้วย

และนี่คือสาเหตุของการเกิดอาการหูชั้นในอักเสบ:

การติดเชื้อไวรัสที่หูชั้นใน กระเพาะอาหาร หรือทางเดินหายใจ
การติดเชื้อ เชื้อ herpes virus [HSV] ซึ่งจะทำให้เป็นโรคเริม โรคงูสวัด และอีสุกอีใส
เชื้อแบคทีเรีย เช่นแบคทีเรียที่ทำให้เป็นโรคไลม์ (Lyme disease)